Metoder og verktøy

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Tid som gave- frivillighetsprosjekt

Publisert 04. september 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Målsettingen med prosjektet er å bidra til at pasienter og deres pårørende opplever livskvalitet og verdighet i livets siste fase gjennom støtte og avlastning fra frivillige.

Prosjektansvarlig:

Sandefjord kommune og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold

Prosjektleder: Kontaktperson: Ida Eide Johansen (ida.eide.johansen@sandefjord.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Avsluttet
Periode: 2014-2017
Ferdig: 2017

Om prosjektet

Sandefjord kommune og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, har med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, Sandefjord Kreftforening og Gleditsch fondet startet og drevet prosjektet Tid som gave.

Prosjektet handler om å organisere frivillige som støtte til pasienter med kort forventet levetid og som avlastning til deres pårørende.  Prosjektet er delt inn i flere prosjektperioder med oppstart høsten 2014 og en avslutning august 2017. I oppstart av prosjektet ble det utviklet en modell for organisering av frivillige, det ble også i løpet av prosjektperiodene testet ut med frivillige i praksis.

Modellen/prosessen er utviklet med bakgrunn i materialet hentet fra stiftelsen Termik.  Organisasjonsmodellen med inkluderende materiell ble startet utviklet høsten 2014 og ferdig høsten 2015.  Det ble foretatt en pilot med tre rekrutteringsrunder av frivillige, de frivillige var/er ute i praksis fra høsten 2015 frem til prosjektslutt desember 2017.

Mål og hensikt

Hovedmål:

Frivillige bidrar til at pasienten og deres pårørende opplever livskvalitet og verdighet i livets siste fase.

Delmål:

  1. De frivillige føler seg trygge i sitt arbeid med pasienten og deres pårørende, gjennom god organisering, veiledning og oppfølging.
  2. Modellen for organisering av de frivillige ivaretar behovet til den frivillige, de berørte ansatte på institusjon og hjemmetjenesten, den alvorlige syke og deres pårørende.
  3. Pasienter som ønsker å dø hjemme har et reelt valg i forhold til dette.

Resultat

Tid som gave har per dags dato 20 frivillige aktive i Sandefjord Kommune. Det er 12 frivillige i hjemmene til pasienter og 8 stykker som er på lindrende enhet på Sandefjord medisinske senter (tidligere Nygård bo- og behandlingssenter).

Veileder

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold har utviklet en veileder (se vedlegg) som er støttet finansielt av Helsedirektoratet for å spre erfaringene til andre kommuner som ønsker å satse på frivillige til pasienter med kort forventet levetid.

Bestilling av kursperm:

Tid som gave anbefaler at alle som skal være frivillige inn mot pasienter med kort forventet levetid og deres pårørende gjennomgår kurs og samtaler før oppstart.

Tid som gave har i oppstarten av hver kursrekke delt ut en kursperm som støttemateriale til kursinnholdet, kurspermen kan bestilles hos USHT-V. Kurspermen koster 150 kroner per perm og kan bestilles hos USHT-V, permen blir levert vederlagsfritt til kommuner innad i Vestfold.

Kontaktinfo:

Ida Eide Johansen

Tlf. 994 230 40

Brosjyrer om prosjektet kan bestilles:

Ida Eide Johansen

Tlf. 994 230 40

Maler for nedlastning

Maler for innhold i kurs, samtalemaler med mer er tilgjengelig for nedlastning og bruk på Sandefjord kommunes nettsider.