Målgruppe: Deltagere i læringsprogrammet Mitt Livs ABC. Ca. 70 personer fra fire kommuner deltar.

Dato: 5.september 2019
Sted: Linken

Program kommer

Påmelding / kontaktperson USHT Troms May Iren Bendiksen: may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no