Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
mittlivsabc

Mitt livs ABC

Mitt livs ABC kan benyttes til kompetanseutvikling hos alle yrkesgrupper som yter tjenester til personer med utviklingshemming. 

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland

Prosjektleder: marion.knutsen@vestvagoy.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2018

Foto: Skjermbilde abc.aldringoghelse.no/

Bakgrunn

Personer med utviklingshemming skal bli møtt med forståelse og respekt, og få nødvendig hjelp og oppfølging. Mitt livs ABC er et nasjonalt kompetansetiltak som retter seg til personell som gir helse- og omsorgstjenester til barn, unge voksne og eldre med utviklingshemming.

Mål

Bidra til bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for personer med utviklingshemming.

ABC-opplæringen skal gi økt faglig trygghet i forbindelse med veiledning av nyansatte, elever og studenter. 

Metode / tiltak

Denne opplæringen består av temahefter, gruppesamlinger og seminarer. Perm 1 (ett opplæringsløp) har en varighet på ett år, hvor hvert temahefte er beregnet å jobbe med i 4 uker (totalt 10 temahefter i Perm 1). Kursdeltakere kan etter våren 2018, fortsette med Perm 2 med samme varighet, som er under utarbeidelse vinter 2018.

Kommunen som melder på deltakere, utnevner en ABC-kontakt Her i Nordland er ABC-kontakten i USHT Nordland. Denne personen melder deltakere, videreformidler informasjon til deltakere og ledere, og har kontakt med lokal seminararrangør RKK Lofoten og Aldring og helse.

Grupper som melder sin interesse, registreres i elektronisk portal av ABC-kontakt. Dette muliggjør at gruppekontakt kan registrere tilstedeværelse i digitalt form. Hver gruppe har en gruppekontakt, som arrangerer gruppesamlinger og er «ordfører» i gruppemøtene. Fordelen med digital registrering er at seminar-arrangør (RKK og Aldring og Helse) kan følge opp tilstedeværelse gjennom portalen, og sende ut ABC-materiell på bestilling, samt sende ut kursbevis til deltakere som har 80% deltakelse eller mer. Kursbeviset kan benyttes videre, dersom en ønsker å bli helsefagarbeider (se «Med ABC til fagbrev»). 

På oppstartsseminaret får alle deltakere introduksjon til Mitt livs ABC, demonstrert hvordan elektronisk pålogging skjer, og gjennomgått aktuelle tema og pensum for opplæringen.  

RKK og Aldring og Helse arrangerte i nov. 2017 oppstartsseminar for Mitt Livs ABC – i Vestvågøy Kommune. For å følge opp gjennomføringen av opplæringspakken, arrangerer også RKK et midtveisseminar, planlagt april/mai 2018. RKK følger opp gruppekontaktene jevnlig, og innhenter erfaringer for å legge opp tema til midtveis-seminar. USHT Nordland deltar på disse møtene for å etablere tydeligere tilstedeværelse for gruppekontaktene.

Verktøy og materiell

Denne opplæringen består av:

  • Fag-seminarer.
  • Pensum fordelt i temahefter  i perm (inkluderer video, tekst og refleksjonsoppgaver, kan høres på lydfil).

Gruppesamlinger der innhold diskuteres. 

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Ved hjelp av video og refleksjonsoppgaver, er det etablert en ny arena for faglig diskusjon, som er nyttig for både den ufaglærte og faglærte. 

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Mitt livs ABC gjør at personell, i større grad, får avsatt tid til utvikling gjennom kunnskap. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

USHT Nordland følger RKK og Aldring og helse, i gjennomføring av Mitt livs ABC i Vestvågøy Kommune, for å bruke erfaringene herfra, til å spre opplæringspakken til andre deler av Nordland. 

Resultater

Forventede resultater er at opplæringspakken har bidratt til bedre kvalitet på tjenesten. Og at innholdet i opplæringspermene brukes aktivt i opplæring av nyansatte, studenter og lærlinger som arbeider med mennesker som har utviklingshemming.

 

Tips en venn Skriv ut