Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Morgendagens sykehjem i Møre og Romsdal

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal er valgt ut som et av tre nasjonale prosjekt av regjerningen ved Kommunal – og moderniseringsdepartementet og Norsk design- og arkitektursenter til DIP- designdrevet innovasjonsprogram i jakten på tidstyver i offentlig sektor.

Et sykehjem og to sykehus er utvalgt. I 2014 har utviklingssenteret arbeidet i samarbeid med tjenestedesignere med forprosjektet “Morgendagens sykehjem”. I denne fasen har de også pilotert designdrevet frivillighet i sykehjem med deres Trivselsvennprosjekt. Denne ordningen går i disse dager over fra prosjekt til drift.

Les mer om utvelgelsen og prosjektet på Norsk design- og arkitektursenter sine sider.