Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling

Opplæringsprogram for ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold har leverandøravtale med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold

Ler mer: https://musikkbasertmiljobehandling.no/

Prosjektleder: Henriette Ruud, Henriette.ruud@sandefjord.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2018

Foto: Skjermbilde fra abc.musikkbasertmiljobehandling.no/

Bakgrunn

ABC-opplæringen er en virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige fagseminar.

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med ABC-opplæringen, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020 og Omsorgsplan 2020. Dette innebærer at kommunene kan videreføre ABC-opplæringen med mulighet for økonomiske støtte i satsingsperioden fra 2016 og ut året 2020, med forbehold om årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

Mål

Målet med opplæringsprogrammet er å gi ansatte i helse- og omsorgstjenestene kompetanse slik  at musikk, sang og bevegelse kan integreres systematisk og helhetlig i behandlingstilbudet.

Metode / tiltak

Det skal gjennomføres et fagseminar knyttet til ABC-perm.

Deltakerne leser ABC-heftene som forberedelse til faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABC-grupper. Gruppearbeidet gjennomføres med samlinger over et halvt år.

Resultater

Dette er et nytt program som gjennomføres for første gang i Vestfold.

Samarbeidspartnere

  • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
  • Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
Tips en venn Skriv ut