Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Nasjonalt seminar om dans i eldre- og demensomsorg

Det arrangeres nasjonalt seminar om dans i eldre- og demensomsorg 28. - 29. oktober i Bærum kulturhus.

 

Formålet med seminaret er å gi ansatte i helse- og omsorgsektoren kunnskap og verktøy slik at dans og rytmisk trening kan brukes i daglig omsorgsarbeid. Seminaret er også en brobyggerarena mellom helse og kultur. Målgrupper til seminaret er ansatte i helse- og omsorgssektoren, utøvende i dansefeltet, ansatte og studenter i universitet- og høgskolesektoren, samt andre interesserte.

Les mer om seminaret og meld deg på her!