Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
832112086

Nettverk for Demenskoordinatorer og demenskontakter

Nettverk for demenskoordinatorer og demenskontakter i Buskerud.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud

Finansieringskilde: USHT-Buskerud

Prosjektleder: Arild Stegen, arild.stegen@drmk.no

Status: Pågående

Periode: Kontinuerlig

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn
Behov for erfaringsdeling og fagutvikling til disse medarbeiderne.

Mål
Erfaringsdeling og kompetanseutvikling.

Metode / tiltak
Fylkesvise samlinger.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?
Det er behov i kommunene å gi et nettverk og faglig tilbud til koordinatorer og kontakter innenfor fagområdet demens.

Tips en venn Skriv ut