Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
Business Networking & Diversity

Nettverk for demensteam / hukommelsesteam, fylkesmann og samarbeidspartnere i sykehuset Østfold og på høgskolen i Østfold

Styrke demenskoordinatorene / hukommelsesteamene sitt arbeid med personer med demens. Samarbeid med fylkesmann, spesialisthelsetjenesten (geriatrisk poliklinikk, alderspsykiatrisk avdeling) og høgskolen

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Finansieringskilde: Tilskudd til nettverket fra Fylkesmann Oslo og Viken

Status: Pågående

Periode: 2019 - to ganger i året

Bakgrunn

Demenskoordinatorer og hukommelsesteam jobber lokalt i egen kommune, og det er svært nyttig for ressurspersonene at de møtes for felles faglige løft og fokus.

Mål

Faglig robuste demenskoordinatorer og hukommelsesteam som har et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og høgskolen.

Metode og tiltak

Nettverket møtes to ganger årlig. Ressurspersoner innen demensomsorg i Norge foreleser, både innen kommune og i spesialisthelsetjenesten. Faglige drøftinger. Tid for samhandlingsdiskusjoner.

Som faglig møteplass bidrar nettverket til utvikling gjennom kunnskap.

Demenskoordinator / hukommelsesteam kan bidra faglig i egen kommune med ny kunnskap.

Resultater

Faglig nettverk for demenskoordinator og hukommelsesteam i Østfold fylke er startet.
Resultater forøvrig publiseres ved avslutning av aktiviteten.

Nettverket er forankret i Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn

Samarbeidspartnere

  • Fylkesmann i Oslo og Viken
  • USHT
  • Arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra kommunene