Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
5_500x375.jpeg

Nettverk for Kommunekontakter

Nettverk for kontakter i kommunene tilknyttet USHT-Buskerud

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud
Kontaktpersoner: 

Finansieringskilde: USHT Buskerud

Status: Pågående

Periode: Kontinuerlig

Bakgrunn

Behov for erfaringsdeling og informasjon til og fra kommunene tilknyttet USHT-Buskerud. Nettverket driftes områdevis.

Mål

Erfaringsdeling og informasjonskanal

Metode / tiltak

Fylkesvis samling og samlinger områdevis.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Det er behov for kontakt med kommunene gjennom et slikt nettverk.

Samarbeidspartnere

Kommunene tilknyttet USHT-Buskerud

  • Kongsbergsområdet: Kongsberg kommune, Nore- og Uvdal kommune, Rollag kommune og Flesberg kommune.
  • Hallingdalsområdet: Hol kommune, Hemsedal kommune, Gol kommune, Ål kommune, Nes kommune og Flå kommune.
  • Ringeriksområdet: Ringerike kommune, Krødsherad kommune, Sigdal kommune, Modum kommune, Hole kommune og Jevnaker kommune.
  • Drammensområdet: Drammen kommune, Svelvik kommune, Lier kommune, Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune.
Tips en venn Skriv ut