Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
nettverk for vernepleiere

Nettverk for Vernepleiere

Nettverk for vernepleierkontakter innen tilrettelagte tjenester i Buskerud.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud

Kontaktperson: Evelyn Skalstad, evelyn.skalstad@drmk.no og Line Ek Andreassen, line.ek.andreassen@drmk.no

Finansieringskilde: USHT-Buskerud

Status: Pågående

Periode: Kontinuerlig

Bakgrunn

Behov for erfaringsdeling og fagutvikling til disse medarbeiderne. Bestilling fra Fylkesmannen og se på vernepleieres rolle og funksjon i disse tjenestene. 

Mål

Erfaringsdeling og kompetanseutvikling, samt rolle- og funksjonsavklaring.

Metode / tiltak

Fylkesvise samlinger

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Det er behov i kommunene å gi et nettverk og faglig tilbud til Vernepleiere i tilrettelagte tjenester

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Buskerud.

Tips en venn Skriv ut