Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Ny idéhåndbok i forebyggende hjemmebesøk for eldre

Utviklingssentrene på Vestlandet har kommet ut med en idéhåndbok i forebyggende hjemmebesøk for eldre.

Hensikten med idéhåndboka er å tilby begrunnede anbefalinger til kommuner som planlegger oppstart eller som allerede har forebyggende hjemmebesøk. Idehåndboka er et samarbeid mellom utviklingssentrene og Senter for omsorgsforskning Vest.
Du kan lese boka her.

Les mer om prosjektet Forebyggende hjemmebesøk hos eldre her.

forebyggendeHordaland.JPG