Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
Kvinne som jobber på PC

Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene

God saksbehandling er viktig for at alle som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester skal få riktige og gode tjenester. Nå har Helsedirektoratet laget et nytt e-læringsverktøy for alle som jobber med tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Brukere og pårørende er ofte i krevende situasjoner, og det er viktig at de får gode og riktige tjenester. Helsedirektoratet har tidligere gitt ut ein veileder for slik saksbehandlig som gir ein praktisk innføring i reglene som gjelder. Nå ha de også laget et e-læringskurs, «Veilederen på 1-2-3», som skal føre til at ansatte diskuterer problemstillinger og reflekterer over egen praksis. 

Kurset tar for seg ulike tema, som for eksempel hjelp på rett nivå til rett tid og tverrfaglig samarbeid.

Du kan laste ned veilederen og materiell til e-læringskurset, samt finne lenken til selve kurset her:
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-saksbehandling-av-tjenester-etter-helse-og-omsorgstjenesteloven#plakater-og-brosjyrer-e-læringskurs​