Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
palliasjon

Nytt e-læringsprogram om lindrende behandling til personer med demens er lansert!

Aldring og helse har på oppdrag fra Hdir utviklet og lansert et e-læringsprogram for sykepleiere og helsefagarbeidere om palliasjon til personer med demens https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/

Programmet består av tre moduler:

  1. Modul A tar for seg grunnleggende kunnskap du trenger for å utføre palliativ behandling, omsorg og pleie av personer med demens. Modulen består av 6 leksjoner.
  2. Modul B tar for seg palliasjon gjennom de ulike fasene av demenssykdommen fram til personen med demens er døende; de siste dager og timer. Modulen består av 12 leksjoner, basert på de 8 anbefalingene i "white-paper".
  3. Modul C tar for seg fasen der personen med demens er døende, de siste dager og timer. Modulen består av 5 leksjoner.

Kurset kan startes med og uten innlogging!