Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Nytt nummer av nyhetsbladet Fagnytt i nord!

Nytt nummer av nyhetsbladet er klart - akkurat i tide til å bli en del av sommerlektyren!

Fagnytt i nord nr. 2 / 2017

I dette nummeret kan du blant annet lese om et fagutviklingsprosjekt i Vestvågøy kommune der målet var å øke kompetansen om viktigheten av måltidet og fysisk aktivitet. Målgruppen var både ansatte og brukere i tjenesten for personer med utviklingshemming.

I artikkelen om Vinterlys-konferansen som ble holdt i februar presenteres to av bidragsyterne; Ahmed Nordin som har oppnådd svart belte i taekwondo, og Jon Henrik Larsen som har skapt sin egen arbeidsplass og har sju ansatte. Konferansens målgruppe er ansatte i tjenesten for personer med utviklingshemming.

Øvrige temaer er tverrfaglig legemiddelgjennomgang, Hjelpemiddelutvalgets rapport og musikkbasert miljøbehandling.

Fagnytt i nord utgis av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, nord.
Nyhetsbladet presenterer fagutviklingsprosjekter og forskning relatert til kommunal helse- og omsorgstjeneste, og distribueres til ansatte og ledere i alle kommunene i Nord-Norge.

fagnyttinord.png