Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Nasjonale faglige råd om psykiske lidelser hos eldre lansert

Publisert 07. mai 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Arbeidsgruppen som jobbet frem de nye faglige rådene håper at rådene kan være et lite bidrag til forbedring av kommunehelsetjenesten, ved å bidra til økt kvalitetsarbeid i kommunene på DPS og i alderspsykiatrien.

Det er ikke noe spesielt faglig nytt i rådene, det er designet og tilgangen som er det nye. Det nye er tilgjengeligheten. Temaene er satt i system, slik at det er lett å få oversikt over fagområdet. Det er egne områder for demens, depresjon, angst osv. Det er også en egen link til behandlingstilbud for ulike sykdommer. Rådene finner du her.

Inne på Helsedirektoratets sider ligger det masse faglige råd.  Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det likevel er behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og befolkning for å  

  • hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten
  • sikre riktige prioriteringer i tjenesten
  • løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp

Nasjonale faglige råd inkluderer produkter som tidligere ble utgitt som tipshefter, veiviser, håndbok, og lignende.

Mer om Helsedirektoratets normerende produkter kan du lese om her.