Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 694845380

Ønsker du å bygge på din kompetanse i høst?

Publisert 08. august 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Utviklingssentrene tilbyr kurs, fagdager og andre kompetansehevende aktiviteter.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

En kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov. Målgruppene til det enkelte utviklingssenter er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i eget fylke, først og fremst i sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Utviklingssentrene skal ha et bredt faglig perspektiv og inkludere tjenester til alle pasient- og brukergrupper, som personer med somatiske og psykiske sykdommer, rusavhengighet, utviklingshemming og omsorg ved livets slutt.

Ta kontakt med utviklingssenteret i ditt fylke for mer informasjon om høstens aktiviteter!

Vår visjon er «Utvikling gjennom kunnskap»