Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: medicine, people and healthcare concept - close up of female doctor or nurse writing medical report to clipboard at hospital

SAFE – et viktig verktøy for helsepersonell

Publisert 11. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

I en artikkel i Sykepleien forklarer forfatterne hvordan SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre.

"SAFE er et verktøy som har til hensikt å avdekke tidlige tegn på subakutt og akutt funksjonssvikt hos eldre. Det er et erfarings- og forskningsbasert verktøy som brukes til strukturert og systematisk observasjon og vurdering av eldre mottakere av langvarige helse- og omsorgstjenester.

SAFE tar hensyn til kompleksiteten som kjennetegner gradvis utvikling av funksjonssvikt eller forverring av tilstand. Verktøyet gir beslutningsstøtte til helsepersonell, styrker vurderingskompetansen, fremmer samhandling ved mer presis beskrivelse av pasientens tilstand og har en struktur som ivaretar kontinuitet.

SAFE er utviklet spesielt for målgruppen eldre som er i fare for å utvikle skrøpelighet og påfølgende funksjonssvikt. Vi har grunn til å påstå at SAFE er en del av løsningen på de sammensatte utfordringene de kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor."

Her kan du lese artikkelen i Sykepleien!