Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Skal oppsummere kunnskap om alderdom for norske kommuner

Publisert 17. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Eldre mennesker skal forberedes til å klare alderdommen bedre. Norske kommuner skal nå få servert ny kunnskap som skal legge til rette for dette.

Alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Det er regjeringens mål med reformen Leve hele livet.

Reformen skal legge til rette for at gode, lokale løsninger spres og tas i bruk i kommunene. Men hva er gode løsninger, og hvem er de gode for?

I en artikkel publisert på omsorgsforskning.no forteller Senter for omsorgsforskning og Helsedirektoratet litt om bakgrunnen for og innholdet i oppdraget de har fått i forbindelse med Leve hele livet.

Artikkelen kan du i sin helhet lese her.


Vil du vite mer om Leve hele livet - kvalitetsreformen for eldre, kan du klikke deg inn her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre