Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Verdens Deliriumdag 2019 i Buskerud

Publisert 16. mai 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

I Buskerud ble Verdens Deliriumdag arrangert 13 og 14. mars ved ulike lokasjoner.

Dagen ble markert i Ringeriksområdet og Kongsbergområdet, lokasjon Vikersund, med en egen fagdag. Det var et stort oppmøte, hele 65 deltagere fra 8 kommuner! Ordfører Ståle Versland fra Modum kommune åpnet dagen.

Tema og foredragsholdere var:

  • Delirium ved Christian Skari – Geriater i Ringerike kommune
  • Delirium i kommunehelsetjenesten ved Wenche Helen Skretteberg – AKS i Modum kommune
  • Tidlig oppdagelse ved Gøril Nonstad – proACT koordinator Ringeriksområde

USHT Buskerud hadde stand på Drammen sykehus og flere avdelinger ved sykehuset hadde på forhånd fått tilsendt aktivitetspakke med blant annet en Kahoot og informasjonsmateriell for å sette fokus på delirium.

Vil du prøve Kahooten?

Saken er hentet fra nyhetsbrevet til USHT Buskerud.

deiliriumsdag1.PNG deiliriumsdag2.PNG