Forsiden/Utviklingssentre/Oslo

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo

Senter for fagutvikling og forskning, USHT Oslo

sff usht web.png

Besøksadresse:

Trondheimsveien 235
Aker helsearena, Bygg 8 og 21, 0586 Oslo

 
Postadresse: Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten
Postboks 435 Sentrum, 0103 OSLO
 

Hjemmeside:
Facebook:
YouTube:

www.oslo.kommune.no/sff
www.facebook.com/SFFOslo
Vår Youtube-kanal

 
Kontaktperson:

Ellen Andersen: ellen.andersen@sye.oslo.kommune.no

 


Om oss

Senter for fagutvikling og forskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon. Hovedmålet er å bidra til å sikre kunnskap og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune.

Senteret leverer kompetanse- og utviklingstilbud til helse- og omsorgspersonell i bydeler, sykehjem og helsehus. Det arrangeres blant annet kurs på basis- og fordypningsnivå, fag- og læringsnettverk, prosedyretrening, simulering og veiledning. Vi er involvert i mange ulike prosjekter, satsninger og oppdrag. 

Senterets tilbud skal være praksisnære og brukerstyrte. Det er nært samarbeid med tjenestene i kommunen, spesialisthelsetjenesten og forsknings- og undervisningsmiljøer.

Senteret er organisert i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, og er lokalisert på Aker helsearena. Seksjonssjef og USHT kontaktperson er Ellen Andersen: ellen.andersen@sye.oslo.kommune.no.

Vi har et bredt og allsidig fagmiljø, som stadig er i utvikling, ut fra hvilke oppgaver senteret til enhver tid har. Våre primære innsatsområder er:

  • Demens
  • Psykisk helse
  • Ernæring
  • Pasientsikkerhet
  • Pasientforløp
  • Velferdsteknologi og Almas hus
  • Samarbeid med studenter og utdanningsinstitusjoner
  • Forskning

Følgende personer kan du kontakte vedrørende de ulike innsatsområdene:

For en liste over alle ansatte ved senteret, last ned en oversikt her:
Kontaktinformasjon ansatte USHT Oslo - februar 2019

Nettverk og fagarrangementer 2019

  • ZEVS: nettverk for fagutviklingssykepleiere eller ansatte med tilsvarende arbeidsoppgaver i Sykehjemsetaten
  • Kompetanseforum: nettverk for fagutviklingssykepleiere eller ansatte med tilsvarende rolle/funksjon i bydeler og private leverandører
  • Nettverk for Vernepleiere og fagansvarlige i tjenester til mennesker med utviklingshemming i Oslo
  • Almakontakt nettverk
  • ABC-kontakter nettverk
  • Demenskoordinator nettverk
  • Lindrende behandling nettverk
  • Læringsnettverk Pasientsikkerhet
  • Læringsnettverk i Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i Oslo kommune
  • Læringsnettverk Implementering av rutine hjemmeboende med kognitiv svikt som motsetter seg helsehjelp
  • ABC opplæring: Oppstart- og fagseminarer
  • Erfaringskonferanse for ledere og fagansvarlige i kommunale og private hjemmetjenester, helsehus og langtidshjem
  • Forskningsdagen 2019
  • Demens i Oslo - åpen dag om demens

Samarbeidspartnere
Senteret samarbeider blant annet med:

  • Senter for omsorgsforskning, region Øst (NTNU Gjøvik)
  • Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester - region Øst
  • Fylkesmannen i Oslo og Viken
  • Byråd for eldre, helse og arbeid
  • Deichman og museer i Oslo: Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Norsk Folkemuseum, Ibsenmuseet, Botanisk hage/Naturhistorisk museum, Den Norske Opera & Ballett, nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur.
  • I trygge hender 24/7
  • Kommunenes sentralforbund
  • Aldring og Helse
  • SimOslo
  • OsloMet
  • UiO
  • NAKU

Vi har ellers et bredt samarbeid med ulike aktører både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, universitet, høyskoler, frivillige- og brukerorganisasjoner og andre virksomheter.

USHT Oslo har redaktøransvar for nettsiden www.utviklingssenter.no