Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

På god vei mot tverrfaglig legemiddelsamstemming

Tredje og siste samling i læringsnettverket samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er overstått. Flere av teamene har nådd sine målsetninger gjennom systematisk arbeid for å unngå feilmedisinering.

Siden februar i år har team fra hjemmetjenesten i alle landets fylker jobbet med implementering av tiltak for å sikre tverrfaglig legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomganger. Da gruppene var samlet til resultatfremleggelse på Gardermoen i september ble det bekreftet at samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomganger er krevende, men at innsatsen gir ønskede resultater.

Se Pasientsikkerhetskampanjen for resultater fra læringsnettverket

Erfaringene viser at team som regelmessig dokumenterer og måler forbedringene i større grad lykkes med arbeidet. Teamene har registrert resultatene underveis i Extranet, hvor man har kunnet følge utviklingen av egne resultater fra måned til måned.

Nå skal teamene selv være pådrivere for spredning til andre kommuner i sitt fylke.

Se listen over utviklingssentre for hjemmetjenester som deltar i kampanjen

Tromsø vinner av posterpris
Teamet fra Tromsø ble vinnere av posterprisen. Foto: Pasientsikkerhetskampanjen