Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
Hdir_bilde

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Tre nye pakkeforløp for psykisk helse og rus er nå klare for implementering.

- Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser
- Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)
- Spiseforstyrrelser hos barn og unge

 

Pakkeforløpene skal bidra til forutsigbarhet for pasienter og pårørende, og sikre et mer likeverdig og kunnskapsbasert behandlingstilbud.

Les mer om de tre nye pakkeforløpene på Helsedirektoratets nettside.
Her
kan du også laste ned alle pakkeforløpene som er ferdigstilt og publisert.