Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk

Pasientsikkerhet – arrangere læringsnettverk

USHT tilbyr læringsnettverk innenfor innsatsområdene utviklet av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Hedmark

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Innlandet

Prosjektleder: Bente Ødegård Kjøs, bente.kjos@hamar.kommune.no Marit Toverud, marit.toverud@hamar.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2017 - 2020

Et av satsingsområdene til USHT er kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Senteret har tilbudt læringsnettverk innenfor ulike innsatsområder siden 2013. Alle kommuner i Hedmark har vært med på ett eller flere læringsnettverk.

Mål

Arrangere læringsnettverk for kommunene i Hedmark slik at ansatte får økt kompetanse innenfor innsatsområdets fagområde, forbedringsarbeid og dokumentasjon. Redusere skader hos tjenestemottakere som bor i sykehjem og ulike former for boliger.

Metode / tiltak

Før oppstart av læringsnettverket tilbyr USHT videokonferansemøte med ledere i interesserte kommuner.

Læringsnettverk blir brukt som metode. Vi tilbyr muligheter til at teamene kan følge samlingene på læringsnettverket via videokonferanse.

I 2018/2019 arrangerer USHT læringsnettverk innenfor innsatsområdet «Forebygging og behandling av underernæring» hvor 5 kommuner og 15 team deltar.

Fra mars 2019 arrangerer USHT Hedmark og Oppland læringsnettverk innfor innsatsområdene «Ledelse av pasientsikkerhet», «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand», «Forebygging av underernæring og «Riktig legemiddelbruk».

Olrud_klippet.jpg

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Deltagerne får kunnskap og erfaring med å gjennomføre forbedringsarbeid i praksis.

Innsatsområdene bygger på forskningsbasert kunnskap. Deltagerne må tilegne seg litteratur, og de får erfaring med å skaffe aktuell og ny litteratur på området.

Flere av kommunene som deltar har forbedret tjenesten ved å utvikle rutiner og prosedyrer innenfor aktuelt innsatsområde.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi erfarer at forberedelser i kommunene, før læringsnettverket starter, er mangelfull. Videre ser vi at hvem som skal delta i teamene og lederforankring er en utfordring.

Når teamene har startet opp så er både tid til arbeidet og teamenes rolle i forbedringsarbeidet ikke tydelig nok kommunisert internt i kommunene.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Pasientsikkerhet er tema på leder- og avdelingsmøter.

Informasjonsskriv til fastleger og sykehjemsleger.

Resultater

Økt kompetanse innenfor temaene i innsatsområdene, forbedringsarbeid og målinger.

Videreutvikling av rutiner og prosedyrer i flere av kommunene.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Innlandet

USHT Oppland

Tips en venn Skriv ut