Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
prosekkcroppet

PROsekken og PRO+sekken, et verktøy for helsepersonell

PROsekkene og PRO+sekkene er ryggsekker med undersøkelsesutstyr for vurdering av pasienter.

Om prosjektet

Prosjektleder: Ingri Østensen: ingri.ostensen@sye.oslo.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2013 -

Ansatte i hjemmetjenestene og boligene opplever at brukerne som bor hjemme er sykere og krever mer tilsyn og oppfølging etter at samhandlingsreformen trådde i kraft. Det stiller større krav til nødvendig medisinsk-teknisk utstyr for å gjøre nødvendige vitale målinger som grunnlag for systematiske vurderinger og tiltak.
Tidligere Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, nåværende Senter for fagutvikling og Forskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo (SFF/USHT), har utviklet PROsekkene. SFF/USHT sitt mål er at minimum alle tjenesteansvarlige sykepleiere i hjemmetjenestene i Oslo kommune skal ha en sekk, og en sekk i hver samlokalisert bolig. SFF/USHT selger sekken til andre som også etterspør.

PROsekken inneholder nødvendig utstyr som ansatte i hjemmesykepleien trenger i en arbeidshverdag for å kunne gjøre enkle målinger som temp, BT, blodsukker, gi førstehjelp med mer. Sekken selges nasjonalt. PRO+sekken inneholder mer og avansert utstyr enn PROsekken. Denne utvidede modellen ble lansert i 2015 og ble distribuerert i større skala fra 2016. Sekken selges til kostpris primært til hjemmetjenester og boliger.

Mål og hensikt

Målet med utstyret er å sikre bedre behandling og oppfølging av pasientene. Innholdet i sekken skal hjelpe den ansatte å vurdere helsesituasjonen og føre til bedre samhandling med for eksempel fastlegen, AMKsentralen, legevakt og sykehus, slik at adekvat hjelp blir gitt raskere. Utstyret vil bidra til større likeverdighet mellom ansatte i kommunehelsetjenesten og andre aktører i helsevesenet.

Hvorfor benytte PRO+sekken?

 • Øker profesjonaliteten til utøvende sykepleier og helsefagarbeidere i hjemmetjenesten
 • Kompetente helsetjenester trygger pasienten og reduserer antall ledd i omsorgstjenesten
 • Reduserer belastningen på legevakt og fastlege
 • Bidrar til å hindre unødvendige re-/innleggelser på sykehus
 • Forenkler vurderingen i forkant av kommunikasjonen med annet helsepersonell ved hjelp av medfølgende standardisert klinisk observasjonsskjema med lokale nødnummer påført

Hva inneholder PRO+ sekken?

Sekken passer for helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Tjenesten må selv legge i forbruksvarer som sårutstyr, skovertrekk, dusjforkle, håndsprit, kanyler, kanyleboks.

Innhold:

 • Manuelt blodtrykksapparat
 • Stetoskop Littman 2  
 • Søsterur  
 • Øretermometer  
 • Blodsukkerapparat med tilbehør
 • Pulsoksymeter
 • Urinstix  
 • VASskala med pupillometer   
 • Rett-butt saks
 • Bøyd saks (til kompresjonsbandasjer)
 • Målebånd
 • Suturtape Rudastrip (6 stk.)
 • Lommelykt med 3 batteri
 • Lommeordbok
 • Regntrekk
 • Kunnskapskilder med linker til undersøkelsemetodikker, viktige sjekklister, skjema med mer.

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om sekkene - bakgrunn, smarte kurs, innhold, pris og hvordan den bestilles får dere ved å kontakte prosjektansvarlige:

Tips en venn Skriv ut