Forsiden/Utviklingssentre/USHT samisk/Prosjekter Karasjok

Pågår

Øvrige prosjekter USHT samisk

Her kan du lese mer om våre prosjekter innenfor våre innsatsområder.

Reinblod og biprodukter

Hvilke tappemetoder for blod som finnes og hvilke er mest egnet til å tappe reinblod? Prosjektet handler om hvordan man kan få samisk tradisjonsmat inn i institusjoner med eldre i samisktalende kommuner, men også ut til samfunnet for øvrig.

Avsluttet

Trim i hverdagen – «Gamle minner blir som nye»

Arbeid med eldre og personer med demens kan gi mange utfordringer, og noen er bare inspirerende å ta tak i. Prosjektet ble kalt for «Når gamle minner blir som nye».

Styrking av samiske mattradisjoner i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder

Er det nødvendig og mulig å styrke samiske mattradisjoner på kommunale sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder?

Hva skal jeg gjøre i dag, tro?- samiske kulturelle aktiviteter for eldre

Karasjok kommune bygde nye omsorgsboliger på slutten av 90-tallet, og skulle se på hvordan utearealet skulle være og hva det skulle inneholde og brukes til.

Etihkka reflekšuvdnakoarttat / Etiske refleksjonskort: Norsk og nordsamisk

Refleksjonskortene inneholder 30 ulike valg av situasjoner. Er beregnet for fagpersonell i helse og omsorgstjenesten i kommunen.

Mátkeloahpa ovddasmoraš/ Omsorg ved livets slutt

Hefte om terminal pleie og omsorg ved livets slutt

Samisk tun

Samisk kulturelt tilpasset sansehage for personer med demens – overføring av kultur og læringsarena.

Kulturtilpasset åndelig omsorg ved livets slutt Utarbeidelse av hefte og DVD som gjør personalet trygge for å gi omsorg til pasienten i terminal fase.