Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurse With Patient In Rehabilitation Using Exercise Machine

Aktivitet for mennesker med nevrologiske sykdommer og skader - Tilpasset treningstilbud

Publisert 27. november 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi lager og prøver ut en modell for tilpasset treningstilbud

Prosjektleder: Torbjørn S. Jacobsen, torbjorn.jacobsen@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Pågående
Periode: 2013-2015
Ferdig: Eldre

I dette prosjektet skal vi lage et aktivitetstilbud som skal inneholde oppdatert kunnskap og informasjonstiltak. Ønsket er at aktivitetstilbudet kan integreres i et helhetlig kommunalt tilbud.

Vi ønsker å nå målene ved å øke kunnskapen om:

  • brukermedvirkning og samfunnsdeltakelse
  • tilpasset trening for personer med nevrologiske sykdommer og skader
  • etisk refleksjon over egen praksis i møte med brukere og pårørende

Videre vil vi prøve ut og evaluere en modell for tilpasset treningstilbud. Arbeidsformer, metoder og tiltak vil prøves ut og evalueres.

Bakgrunn for prosjektet

Fleksible tjenester for et aktivt liv beskriver behovet for tilpasset trening til personer med nevrologiske skader eller sykdommer:

«For å få bedre fysisk kapasitet hos personer med nevrologiske tilstander, er det nødvendig å finne den mengden aktivitet som gir best effekt for den enkelte. Det er samtidig viktig å unngå komplikasjoner som kan oppstå, og hindre overbelastning og for tidlig slitasje» (s. 70).

For at personer med nevrologiske tilstander skal kunne nyttiggjøre seg et treningstilbud vil det være behov for spesiell tilrettelegging og tilpasning av treningstilbudet. Dette gjelder for eksempel i forhold til lokaliteter, utstyr og personell med kompetanse innen nevrologi og treningslære.

Forskning på effekt av fysisk aktivitet og trening viser at det bør etableres et tilgjengelig og systematisk treningstilbud for personer med nevrologiske tilstander. Det er avgjørende at tilbudet gis og følges opp av personer med kompetanse på brukernes behov, muligheter og begrensninger (Fleksible tjenester for et aktivt liv).

Trening for friske mennesker innebærer fysisk belastning som tar sikte på å bedre kondisjon, styrke og ferdighet. De samme grunnprinsippene gjelder til en viss grad for mennesker med nevrologisk sykdom eller med bevegelseshemning, men tilpasningen må være mye mer relatert til den enkeltes behov. Det er like viktig for personer med nevrologiske skader og sykdommer å opprettholde muskelaktiviteten, styrken og kondisjonen, som for den friske befolkningen.