Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Brukersamtale trinn for trinn

Publisert 10. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Hvordan innhente nødvendige brukeropplysninger ved innkomst og oppfølging for å sikre brukermedvirkning og -innflytelse på egen situasjon og tjenesteutøvelse?

Prosjektleder: Lisbeth Nebb
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2014
Ferdig: 2014

Et samarbeidsprosjekt med Åfjord Helsesenter hvor prosjektet starter på Helsesenteret og vil overføres og inkluderes i hjemmesykepleien for utvikling av brukerdialogen.

Ved Åfjord Helsesenter foretar sykepleierne i de ulike gruppene samtaler med brukerne som kommer inn ved sykehjemmet. Hvordan denne samtalen gjennomføres og hvilket innhold den har, varierer noe fra gruppe til gruppe og sykepleier til sykepleier. Brukerens rett til medvirkning står sentralt knyttet til helsehjelp og informasjon omkring dette. Det er et uttalt behov fra helsepersonell om å ha en ens mal som kan kvalitetssikre brukersamtalen og medvirkning med hensyn til medisinskfaglige opplysninger, rettigheter og plikter og andre generelle opplysninger.

Prosjektet omfatter brukersamtalen i alle ledd, fra innkomst til oppfølging gjennom systematiske brukersamtaler to ganger i året. Prosjektet tar ikke høyde for å dekke ulike typer individuelle samtaler av medisinskfaglig oppfølging og behandling.
 

Mål

  • Brukersamtaler skal gjennomføres på en måte som sikrer brukers rettigheter og helsepersonell sitt behov for informasjon
  • Sikre god dialog med bruker der det utveksles vesentlig informasjon
  • Resultatmål: En kvalitetssikret og mer ensartet brukersamtale
     

Gjennomføring

  • Revidere og utarbeide maler for innhold i samtalen
  • Lage undervisningsopplegg for forståelse av ulike maler og skjema. Utarbeidelse i sykepleierfaglig prosjektgruppe
  • Opplæring av ansatte i bruken av kompetansepakken
  • Implementere i drift
  • Evaluering


Hjemmetjenesten vil evaluere og utarbeide en fornyet utgave av brukerdialogen som brukes ved første brukerkontakt. Vi vil ta utgangspunkt i utarbeidet kompetansepakke for brukersamtalen som implementeres ved sykehjemmet. Vi forventer å legge frem ferdig kompetansepakke med skjema og veiledning som kan spres til andre kommuner i Sør-Trøndelag.