Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior couple in garden

Innføring av hverdagsrehabilitering i Gjøvik kommune

Publisert 17. oktober 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet har gitt større innsikt i hverdagsrehabilitering og ledet fram til forslag på hvordan hverdagsrehabilitering kan implementeres i Gjøvik kommune.

Prosjektleder: Elin Angen Michaelsen, elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no, Lene Fossbråten lene.fossbraten@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2013
Ferdig: 2013

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet var erfaringer med at rehabiliteringstiltak igangsatt i avdeling ikke ble fulgt opp godt nok når bruker kom hjem.  Det var behov for å rette fokus mot dette. Rehabilitering beskrives som et satsningsområde i Helse- og omsorgsplan 2025 for Gjøvik kommune, og prosjektet var tenkt å bygge opp under denne satsningen og for å møte mange av utfordringene generelt i omsorgssektoren.

Mål og hensikt

 1. Personale: Økt motivasjon omkring ”nye” arbeidsoppgaver og faglige utfordringer. Utarbeide gode verktøy til systematisk bruk i behandlingen av pasienter.
 2. Hjemmeboende og innlagte pasienter: Oppleve økt fokus på å trene på daglige gjøremål og arbeide etter egne målsettinger. Pasientene skal oppleve å bli møtt med strukturerte og gode planer for sin behandling.
 3. Lederne: Oppleve økt motivasjon blant ansatte omkring ”nye” arbeidsoppgaver og faglige utfordringer. Etablere gode systemer for pasientbehandlingen i avdelingen.

Gjøvik kommune: Fornøyde ansatte og ledere. Imøtekomme fremtidige utfordringer ved å øke kompetanse og erfaring ved å yte mer utviklende tjenester kontra tradisjonelle tjenester. Økonomisk gevinst.

Tiltak og gjennomføring

 • Kompetansehevende tiltak gjennom kurs, konferanser og fagdag for ressursgruppene og prosjektgruppa.
 • Utarbeidet verktøy for tverrfaglig målsamtale
 • Utarbeidet forslag til innhold i modell for hverdagsrehabilitering i Gjøvik kommune.
 • I etterkant av prosjektet arrangeres fagdag om hverdagsrehabilitering, sammen med KS og Østre Toten kommune, der kommuner i Hedmark og Oppland er invitert.

Resultat

 • Det er oppnådd større innsikt om og interesse for hverdagsrehabilitering.
 • Det som er utarbeidet i prosjektet er brakt inn i videre arbeid med hverdagsrehabilitering i Gjøvik kommune.

Samarbeidspartnere

 • Hjemmetjenesten i Gjøvik kommune
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Senter for omsorgsforskning, øst