Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Elderly Woman and Younger Woman Doing Puzzle

Kartlegging av frivillige tilbud i hjemmetjenesten

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Kartlegge og beskrive ulike former for frivillige tjenester rettet inn mot hjemmeboende mottakere av helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune.

Prosjektleder: Anne Romsaas
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Målet med prosjektet er å synliggjøre hvilke tiltak og tilbud i frivillig regi som eksisterer, og som kan gjøres tilgjengelig for hjemmeboende brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester. En kartlegging vil videre kunne bidra til bedre samhandling mellom Oslo kommune og frivillige aktører.

Gjennomføring og resultater

Prosjektet gjennomføres hovedsakelig ved intervjuer med aktuelle frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler og andre frivillige aktører som opererer på dette området. Videre gjennomføres intervjuer med enhetsledere og fagutviklingsansvarlige ved Oslo kommunes 15 bydeler, samt bydelenes seniorveiledere. Prosjektet resulterer i en prosjektrapport og det kan i tillegg bli aktuelt å utvikle informasjonsmateriell på basis av funnene i rapporten.

Bakgrunn for prosjektet

To av de sentrale strategiene i Omsorgsplan 2015, aktiv omsorg og partnerskap med familie og lokalsamfunn, baserer seg på en samhandling med lokalmiljø og frivillige ressurser for å møte fremtidens kapasitetsutfordringer i helse- og omsorgssektoren. Oslo kommune samarbeider med frivillige aktører for å utvikle sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter for brukere av kommunale tjenester, men man har i dag liten oversikt over hvilke tilbud som kommer hjemmeboende brukere til del. Det er derfor behov for samhandlingsstrategier mellom hjemmetjenesten i Oslo kommune og frivillige aktører.

Finansiering

Fylkesmannen i Oslo og Akershus.