Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Woman playing piano and smiling

Kultur og eldre

Publisert 04. juli 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet handlar om heilskapstenking rundt helse hjå eldre med fokus på samanhengen mellom kulturelt engasjement og helsetilstand.

Prosjektleder: Kari Valle
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sogn og Fjordane
Status: Avsluttet
Periode: 2008-2012
Ferdig: 2012

Tiltak

 • Kartlegge aktiviteten i det opne rom, på avdelingsnivå og individnivå
 • Kartlegge interesser på individnivå
 • Etablere seniorkor for alle over 60 år
 • Etablere personalkor
 • Utarbeide rutinar for aktivitetar i avdeling og på individnivå
 • Musikkterapi Individualisert musikk
 • Konsertar og arrangement i det opne rommet
 • Konsertar i avdelingane
 • Aktivitetar knytt til bebuarar og elevar frå ungdomsskule
 • Oversikt og system på kunst

Gjennomføring og resultater

 • Distriktsmusikarar har konsertar i fellesareal og i avdelingane
 • Halvårige kulturprogram
 • Utarbeide og prøve ut ulike skjema og tiltak for å tilby aktivitetar på individnivå
 • Gjennomføre musikkterapi, dokumentere effekt
 • Kompetansutvikling for musikarar og pleiepersonell
 • Kategorisering System og informasjon i høve kunst på sjukeheim

Samarbeidspartnere

Sogn og Fjordane fylkessenter for musikkterapi, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Folkehelsa i Førde kommune, biletkunstnar Astrid Wittersø

Spredning

 • Brosjyre
 • Gjennomføre nasjonal konferanse
 • Dele erfaringar på nasjonale, regionale og fylkeskonferansar
 • Bidra med erfaringar til andre kommunar i Sogn og fjordane som er interessert i å starte opp delar av arbeidet
 • Informasjon på nettsider og i fagblad.

Finansiering

Helsedirektoratet via tilskot til Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, og midlar via den kulturelle spaserstokk