Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Classical music - notes on yellowed vintage paper sheet

"Ønske-allsang" på avdeling for mennesker med demens

Publisert 10. september 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke livskvalitet med allsang på sykehjemmet.

Prosjektleder: Elin Angen Michaelsen, elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Pågående
Periode: Desember 2014 -
Ferdig: 2015

Bakgrunn

Utviklingssenteret søkte og mottok midler til gjennomføring av kulturaktiviteter for mennesker med demens.

Bruk av musikk i behandling av demens gir positive resultater på symptomer som uro, og øker velvære over tid. Systematisk bruk av musikk kan dekke behovene til en pasientrgruppe som i liten grad selv kan uttrykke egne behov.

Å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre er viktig for personer med demens. Med dette som bakgrunn ønsker man å ha fokus på forebyggende arbeid, særlig med tanke på sosiale og kulturelle tiltak som kan styrke sosiale nettverk og felleskap. Kulturtiltak er et viktig element i en helhetlig omsorgstjeneste.

Mål og hensikt

Øke livskvalitet og brukermedvirkning hos personer med demens.

Tiltak og gjennomføring

  • Musiker kommer på avdelingen en gang hver uke til fast tid, og spiller sanger etter ønsker. Det er bestemt onsdager klokken 12.30 -13.15.
  • Vi har hatt informasjonsmøte med to musikere, som har sagt seg villig til å lede Ønske-allsang. De fordeler ukene mellom seg, slik at en kommer hver uke. Det lages en strukturert plan for dette, hvis vi får tilskudd.
  • Det er kjøpt inn sangbøker med noter på avdelingen. Sang- og ressursboken som skal brukes heter Toner deg i møte, og er utviklet av Geriatrisk ressurssebter.
  • Beboerne kan velge sanger fra sangboken.
  • For de beboerne som ikke kan gi uttrykk for sangønsker brukes pårørende og pasientopplysningsskjema, for å kartlegge hvilken musikksjanger/artist beboeren liker.
  • Pårørende inviteres ved hjelp av oppslag i avdelingen, og brev til hovedkontakt.
  • Legge til rette for at beboere sitter sammen med et personal, som i etterkant av musikkstunden kan snakke om musikken og eventuelle minner den bringer frem.

Resultat

Prosjektet har fra oppstarten i desember 2014 vært en suksess. Sangstundene vekker mange minner og tanker. Det kan for eksempel være fra barndomshjemmet eller arbeids -og familieliv. Dette gir mulighet for å finne gode samtaletemaer, opplevelsen av å glede seg over noe, og oppleve rørende øyeblikk. Det kan komme frem en tanke som det er godt å få satt ord på, samtidig som musikken kan gi økt ro. Musikkstundene preges av positivitet, engasjement og aktiv deltagelse fra beboere. Det blir litt «liv og røre i avdelingen» ved at det spilles musikk, synges og mimres.

Samarbeidspartnere

Nasjonalforeningen for folkehelsen v/Gjøvik demensforening