Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Opp av stolen

Publisert 30. oktober 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Sette fokus på sosiale og fysiske aktivitetstilbud for pasienter med demens. Bruk av dementia care mapping og omsorgsteknologi.

Prosjektleder: Målfrid Schiager
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2013
Ferdig: 2013

Finansiering

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

Sykehuset Innlandet Reinsvoll, alderspsykiatrisk team Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sannerud Høgskolen i Gjøvik Nasjonalforeningen for folkehelse – demensforeningen

Bakgrunn for prosjektet

Haugtun Omsorgssenter er utviklingssenter for sykehjem i Oppland fylke. Et av de faglige satsningsområdene som er skissert i vår virksomhetsplan for 2011-2015, er demens. Målene er å følge opp tiltak både fra nasjonal satsning, Demensplan 2015, og fra Gjøvik kommunes Demensplan 2009-2012. Rapporten ”Glemsk, men ikke glemt”, viser til at personalet må ha kunnskap om demenssykdommene og hvordan disse kan virke inn, både på kommunikasjonsevne, orienteringsevne og impulskontroll, og tillegg ha kunnskaper om hvordan de kan hjelpe personen med demens til å mestre dette. Veiledning og opplæring om atferdsendringer for personalet er nødvendig, og spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten kan med fordel samarbeide om dette.

Hensikt og mål

Å styrke kvaliteten i tjenesten ved at:

 • Den enkelte beboer har et bedre innhold i hverdagen, med sosiale og fysiske aktivitetstiltak.
 • De ansatte har økt kompetanse (holdninger, kunnskap og ferdigheter) om sosiale og fysiske aktivitetstiltak og apati som symptom hos personer med demens

Delmål:

 • Forekomst av apati hos sykehjemsbeboere er kartlagt ved hjelp av utredningsverktøy og Dementia Care Mapping (DCM)
 • Individuelle sosiale og fysiske aktivitetstiltak er iverksatt, basert på den enkelte beboers preferanser.
 • Individuelle digitale løsninger er utviklet for den enkelte beboer.
 • Personalet ser viktigheten av individuelle tiltak for beboeren, også når det gjelder det miljømessige.
 • Kompetanseheving for ansatte (pleiere og leger) i fht demens, DCM, atferdsendringer, ulike miljøbehandlingstiltak(erindring, musikk, fysisk aktivitet, bevegelsesveiledning, sansestimulering med mer) er gjennomført
 • Samarbeid med pårørende når det gjelder kartlegging av preferanser og de miljømessige tiltakene er styrket.
 • Individuelle tiltaksplaner og tiltak med fokus på de miljømessige aktiviteter er iverksatt.
 • Nettbrettsprogramvare, hvor den enkelte beboers preferanser og tiltak er samlet, er utviklet.
 • ”Aktivitetspostløype” er etablert på enheten med stasjoner for ulike aktiviteter. (erindring, trim, med mer)
 • Miljøbehandling er implementert som del av de daglige rutinene, og skal ligge i ryggmargen i all samhandling med beboer og tiltakene er videreført i ordinær drift.

Tiltak

 • 4 deltagere i prosjektet får opplæring i DCM. Disse vil bli ressurspersoner i prosjektet.
 • Utvikling av DCM skjemaregisteringsprogramvare av studenter ved teknologi, HIG
 • Kartlegging ved hjelp av utredningsverktøy for sykehjem på avdelingen
 • DCM gjennomføres i avdelingen.
 • Resultatene fra DCM deles med personalet og reflekteres rundt
 • Planlegging og gjennomføring av undervisningsdag(er)
 • Systematisk jobbing med individuelle tiltakspaner for beboerne(i samarbeid med beboer og pårørende)
 • Iverksette konkrete tiltak
 • Samarbeid med Høgskolen i Gjøvik om utvikling av løsninger på nettbrett. (Personlig musikk, spill, favorittsider på youtube, min digitale fotoalbum, mine interesser og hobbyer, se på ulike bilder, instruksjonsprogram for trim etc etc)

Spredning

 • Invitere deltakere fra andre sykehjem/bofellesskap i egen og andre kommuner på undervisningsdager
 • Presentasjon av prosjektet på årlig nettverkskonferanse for sykehjem i Oppland fylke
 • Prosjektrapport og informasjon om prosjektet publiseres via kontaktnettverk og på nettsider( USH, HIG, Sykehuset Innlandet, demensinfo etc)