Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Print

Pilotprosjekt "Best hjemme" - en modell for innføring av hjemmerehabilitering

Publisert 10. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle tjenester for å kunne tilby hjemmerehabilitering til brukere som har mulighet til det.

Prosjektleder: Gunnbjørg Furuset gunnbjorg.furuseth@sandefjord.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Avsluttet
Periode: 01.03.2013-01.03.2015
Ferdig: 2015

Etter etterspørsel om å utvikle en Sandefjordsmodell med inspirasjon fra Østersund og Fredricia, ble "Best hjemme" etablert som et toårig prosjekt.

Etter etterspørsel om å utvikle en Sandefjordsmodell med inspirasjon fra Østersund of Fredricia, ble "Best hjemme" etablert som et toårig prosjekt.

Mål og hensikt

Målet er å utvikle en modell for hjemmerehabilitering som kan implementeres i alle avdelinger av hjemmebaserte tjenester i kommunen. Hensikten med hjemmerehabilitering er å gi den enkelte bruker mulighet til å mestre egen hverdag så selvstendig som mulig i eget hjem, og slik utsette behovet for hjelpetjenester og institusjonsplass. Et annet mål er å utvikle hjemmesbaserte tjenester fra "hva trenger du hjelp til?" til "hva er viktig for deg å mestre selv?".

Tiltak og gjennomføring

  • Team av ergoterapeut, fysioterapeut og pleier sørger for å gi brukere som har et rehabiliteringspotensiale og motivasjon til å delta, et tilbud om dette i brukerens eget hjem.
  • Tiltak i hjemmerehabiliteringen er basert på brukerens ønsker. Det benyttes gyldige kartleggings- og måleredskaper.
  • Tilbudet har vært rettet mot brukere med brått funksjonstap som er nye brukere av hjemmebaserte tjenester. Dette gjelder spesielt pasienter fra sykehus eller korttidsopphold i institusjon.
  • Fokus på etablering av tre rehabiliteringsteam, kompetanseheving og samhandlingsarenaer mellom det enkelte team, avdelingsledere og kommunens tildelerkontor.

Resultat

60 brukere har vært inkludert i "Best hjemme" i perioden 01.05.2013 - 01.02.2014. 35 brukere har vært vurdert, men av ulike årsaker ikke vært inkludert i prosjektet. Halvtidsevaluering er planlagt 01.04.2014. Prosjektet drives i tre av seks hjemmetjenesteavdelinger i kommunen.

Les mer om prosjektet i denne brosjyren.