Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: medicine, people and healthcare concept - close up of female doctor or nurse writing medical report to clipboard at hospital

Rehabilitering fra start til slutt - En samarbeidsmodell mellom virtuell avdeling og tverrfaglig vurderingsteam

Publisert 06. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Gjennom tjenesteutvikling og utprøving beskrive hvordan en styrket rehabiliteringstjeneste skal kunne inngå i de helhetlige helse, sosial og omsorgstjenestene i nye Indre Østfold kommune.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Eidsberg kommune er eier av prosjektet.

Finansieringskilde: Opptrappingsmidler fra Fylkesmannen i VIken

Prosjektleder: Annette Bjerkenes; annette.bjerkenes@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: Oktober 2018 - oktober 2019
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

I Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017-2019) er det varslet en oppgaveforskyvning der mer av rehabiliteringen skal gjøres i kommunene i fremtiden. Dette gir et behov for å styrke og bygge opp kapasiteten og kompetansen for rehabilitering.

Mål

Gjennom en tidlig funksjonsvurdering sikre personer et helhetlig og individuelt rehabiliteringsforløp.

Metode og tiltak

Prosjektet skal utarbeidet et bærekraftig, profesjonsuavhengig funksjonsvurderingsskjema som i første fase skal prøves ut/testes på personer som er inneliggende på døgnenheten på Helsehuset Indre Østfold.

Funksjonsvurderingsskjemaet vil kartlegge personens funksjonsnivå og behov for helsehjelp. Tidlig funksjonsvurderingskartlegging vil være med å danne utgangspunkt for pasientens behov for rehabilitering og oppfølging.

Resultater fra prosjektet vil spres via USHT kanaler gjennom samlinger, seminarer, fagdager, fagnettverk til øvrige kommuner og samarbeidspartnere, og ved aktuelle fora og arenaer i nye Indre Østfold kommune.

Samarbeidspartnere

  • USHT Østfold
  • Eidsberg kommune med Virtuell avdeling
  • Helsehuset Indre Østfold`s prosjekt «Innovativ Rehabilitering» med tverrfaglig vurderingsteam

Ved avslutning vil prosjektet ha utarbeidet et kartleggingsverktøy med funksjonsvurderingsskjema som vil ha en overføringsverdi for øvrige instanser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.