Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Trivsel ute – året rundt

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Tilrettelagte uteaktiviteter for personer med demens, dokumentert ved bruk av foto og bildeserier.

Prosjektleder: Liv Helene Jensen (liv.helene.jensen@hibu.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2013
Ferdig: 2013

Eldre personer kan på tross av langt fremskreden demenslidelse ha et høyt aktivitetsnivå. Manglende orienteringsevne stiller imidlertid krav til omgivelsene både inne på og utenfor sykehjemmet.

Nes og Ål kommune har opparbeidet sansehager med tilrettelagte uteområder for personer med demens. Vi ønsket å kartlegge bruk av trivelige uteaktiviteter i og utenfor sansehagene gjennom hele året og styrke personalets kompetanse innen aktiv omsorg.

Hensikt og mål

Den overordnede målsettingen med prosjektet var å styrke personalets kompetanse innen aktiv omsorg, og ta aktivt i bruk uteaktiviteter som ledd i helse- og omsorgstjenester til personer med demens.

Tiltak og gjennomføring

Praksisutviklingsprosjektet ble organisert med arbeidsgrupper i Nes og Ål kommune bestående av ledere og fagfolk som yter tjenester i spesialenheter for personer med demens. Personalet innhentet opplysninger om personens ønsker om å være ute, når og hvor, og dokumenterte aktiviteter i den elektroniske tiltaksplanen. Gjennomføring av trivelige uteaktiviteter ble dokumentert med foto. Erfaringene ble oppsummert og delt i arbeidsgruppene på tvers av kommunene. Erfaringsdelingen og bruk av foto inspirerte deltagerne til å prøve ut nye aktiviteter ute.

Effekten av uteaktivitetene er dokumentert ved erfaringsdeling og fotografier, og bildene gjorde det mulig for personalet å dokumentere og velge ut situasjoner de mente var betydningsfulle.

Resultater

Fotografier av trivelige uteaktiviteter er lagret på minnepinne som kan vises på fotobrett sammen med beboer og pårørende, samt brukes til opplæring av personalet.

Kartleggingen, tilretteleggingen og dokumentasjonen av uteaktivitetene gjennom hele året styrket personalets faglige bevissthet om betydningen av uteaktiviteter for den enkelte person med demens.

Samarbeidspartnere

Ledere og personalet ved spesialenheter for personer med demens i Nes kommune og Ål kommune i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud og Høgskolen i Buskerud, fakultet for helsevitenskap.

Finansiering

Studien ble gjennomført med lokale midler fra Nes og Ål kommune, FoU ressurs for prosjektleder fra HiBu og tilskudd fra Helsedirektoratet.