Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Utprøving av modell for hjemmerehabilitering

Publisert 23. september 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Tiltaket er primært rettet mot mennesker med nyoppstått behov for rehabilitering i kommunal regi, med fokus på hjemmet som arena for rehabiliteringsarbeidet

Prosjektleder: Anne Brendjord (assisterende pleie- og omsorgssjef)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2013
Ferdig: 2013

Prosjektet er anbefalt av fagmiljøet og er forankret i ”Hamar kommune: Kommunedelplan for helse og omsorg 2014-2030".

Hensikt og mål

Hensikten med prosjektet er å få erfaring med hjemmerehabilitering og undersøke om hjemmerehabilitering er et egnet tilbud til brukere med behov for rehabilitering i kommunen.

Tiltak

  • Utvikle og beskrive modellen
  • Utvikle dokumentasjon og evalueringskriterier på pasient- og prosjektnivå
  • Fokus på brukernes mål og ressurser
  • Utvikle samhandlingsrutiner med hjemmetjenesten
  • Forankres i rehabiliteringskjeden

 Teamet består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut (til sammen 2,5 stilling i 2013).

Gjennomføring og resultater

  • Arbeidsseminar for de ansatte i hjemmerehabiliteringsteamet
  • Faste arbeidsmøter og evalueringsmøter i prosjektperioden

Spredning

  • Rapport: ”Utprøving av modell for hjemmerehabilitering/innsatsteam i Hamar kommune 2014”