Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Utvikling av godt tilbud til personer med eller mistanke om CFS/ME

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Et toårig tverrfaglig prosjekt der pleie og omsorg, skole og helse samt NAV og fastlege sammen bidro til økt kvalitet på tjenester til personer med CFS/ME (eller mistanke) - og deres pårørende.

Prosjektleder: Kari Kongshavn
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2010
Ferdig: 2010

Et liknende system er mulig overførbart til andre diagnosegrupper der årsaken er uklar og diffus.

Finansiering

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

 • Lege Paul Kavli, ME klinikken.
 • Lege Barbara Baumgarten, ME/CFS senteret, Ullevål sykehus
 • Bærum sykehus v/ BUP, Lærings- og mestringssenteret
 • HiO, ergoterapeut Irma Pinxterhuis
 • Koordinerende enhet i kommunen
 • Brukerorganisasjonene MENIN og ME- foreningen

 

Bakgrunn for prosjektet

Helsedirektoratet ønsket økt kompetanse til tjenestene mot barn og unge samt voksne med diagnosen CFS/ME. Kommuneansatte møtte noen få svært syke og slitne familier. Noen få var så dårlige at de mottok døgnkontinuerlig pleie hjemme eller på institusjon. Tjenesten hadde et fragmentert kjennskap og kompetanse om sykdommen.     

Hensikt og mål

Bærum kommune bidrar til at personer med CFS/ME får et individuelt, kvalitativt og godt tilbud. Tilbudet er helhetlig, virkningsfullt, trygt, sikkert og preget av god samhandling.

Tiltak

System
Kartlegge omfang, ressursgruppen tilegner seg kunnskap, konsensus i arbeidet, standard utarbeides.
Opplæring og støtte
Undervisningspakke og plan for støtte og veiledning
Fagdag for tjenestene
Informasjon
Informasjon til innbyggere og ansatte legges på nettet
 

Gjennomføring og resultater

Kartlegging. Omkring 30 personer mottar til enhver tid tjenester i form av praktisk bistand og ergo – og fysioterapi fra kommunens tjenester
Ressursgruppen tilegner seg kunnskap. Gjennom oppsummert forskning, erfaringsdeling, brukererfaring og samtaler med medisinfaglig ekspertise.
Konsensus i arbeidet. Et møysommelig og tidkrevende arbeid. Den felles forståelsen var fundamentet i det videre arbeidet.
Standard utarbeides. Vi bygget mye på allerede utarbeidet prosedyrer for tidlig intervensjon og skolen hadde behov for å revurdere rutiner for fravær
Informasjon til innbyggere og ansatte ligger på internett og i kommunens intranett med kontaktpersoner. I tillegg finnes stoff om sykdommen og faginnspill fra tverrfaglige aktører
 

Spredning

 • Mer info om prosjektet på nettsiden www.baerum.kommune.no
 • Nettverksmøter i UHST. Prosjektet er presentert på de nasjonale omsorgsforskningsdagene på Senter for omsorgsforskning Gjøvik, oktober 2010.
 • Blir presentert med artikkel i kommunens avis ”Bæringen”.
 • Kommunens egne informasjonskanaler.
 • Presenteres på fagdager og nettverkssamlinger ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Akershus.