Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

Publisert 08. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Kunnskapsklynga POLYFON skal stimulere til kunnskaps-, kompetanse- og tenesteutvikling, samt informasjon og formidling. Kunnskapsklynga består av kommunar, helseføretak, kompetanse- og forskingsmiljø som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltaking og meir ressurs- og brukarorienterte tenester, og som ynskjer å bidra til utvikling av feltet på ein systematisk og kunnskapsbasert måte. Sogn og Fjordane deltek i POLYFON gjennom eit partssamarbeid mellom fylkeskommunen, helseføretaket, høgskulen og utviklingssenteret.

Prosjektansvarlig:

USHT Sogn og Fjordane, samarbeidspart
Ansvarleg: UiB, Griegakademiet. Prosjektleiar: professor Brynjulf Stige

Finansieringskilde: Partnarane finansierar drift og nettverkskostnader. GC Rieber Fondene bidrog med vesentlige beløp til finansiering av forsking og utviklingsarbeid i POLYFONs første prosjektperiode.

Prosjektleder: Marta Strandos mast@forde.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Sogn og Fjordane
Status: Pågående
Periode: 2015-2020
Ferdig: 2020

Foto: Skjermbilde gamut.w.uib.no/polyfon/

Bakgrunn

POLYFON vart etablert i 2015 og går no inn i sin andre prosjektperiode. Dei fire samarbeidspartnarane i fylket har hatt status som observerande deltakar januar 2015,  men vart frå november 2017 fullverdig medlem av kunnskapsklynga.

Les meir om POLYFON her: https://gamut.w.uib.no/polyfon/

Mål

Målet for prosjektet er å bygge Vestlandet til ein nasjonal og internasjonal føregangsregion innan musikkterapi. Griegakademiet ved Universitet i Bergen er prosjektleiar. 

Metode / tiltak

Griegakademiet, UiB, koordinerer arbeidet i klynga.

Polyfon har fem satsingsområde:

 • Barn og unge
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Eldrehelse
 • Palliativ omsorg

I partssamarbeidet i Sogn og Fjordane i 2018:

 • Organisere samarbeidet og velje representant til styringsgruppa
 • Arbeide vidare med den lokale fagplanen (aktivitetar knytt til dei fire organisasjonane)
 • POLYFON konferansen 2018

Samarbeidspartnere

 • Aleris Omsorg Norge
 • Bergen kommune
 • Betanien sykehus
 • Fjell kommune
 • Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Helse Bergen
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Partssamarbeid Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane fylkeskommune, Helse Førde, Høgskulen på Vestlandet (Fakultet for helse- og sosialfag) og Utviklingssenteret for heimetenester og Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane)
 • RKBU Vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse
 • Stiftelsen Bergensklinikkene,
 • Uni Research Helse.