Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Nettverk for hukommelsesteam og andre fagressurser

Publisert 29. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

En faglig og sosial møteplass for ansatte i fylket som har ansvar for demensomsorgen.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Eivind Bjørnstad eivind.bjornstad@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: 2014 – 2020
Ferdig: 2020

Demens rammer både den enkelte og like mye omgivelser som pårørende og venner. Mange innbyggere får helseplager, redusert livskvalitet og på sikt behov for helse- og omsorgstjenester. Dette gjør at ansatte har behov for kunnskap og verktøy som vil bidra positivt til tjenestetilbudet. Fylkesmannen i Østfold ønsket at UHT Østfold skulle initiere og lede et nettverk for ansatte i demensteam og kommunale demenskoordinatorer.

Tiltak og gjennomføring

Fylkesmannen i Østfold har gitt USHT Østfold i oppgave å organisere nettverk for kontaktpersoner / ansatte i kommuners hukommelsesteam samt andre naturlige samarbeidspartnere i fylket, som Høgskolen i Østfold og Geriatrisk poliklinikk ved Sykehuset Østfold.​

Fylkesmannen i Østfold ønsker at USHT skal videreføre og koordinere nettverkets samlinger og informasjonsutveksling.

Resultat

To-tre årlige samlinger gjennomføres.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Østfold