Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Over hav og fjell

Publisert 04. januar 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Kan bruk av videokonferanse oppveie noe av den geografiske avstanden mellom pasient og pårørende?

Prosjektleder: Torunn Stenhaug, spesialsykepleier, Maria Christin Frihaug Sørensen, sykepleier og Gerd Pedersen, avdelingsleder
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2010
Ferdig: 2010

Prosjektet ble til etter et ønske fra en pasients pårørende om å prøve videomøter for å kunne diskutere problemstillinger rundt pasientens omsorgs- og behandlingstilbud. De pårørende bodde langt unna sykehjemmet, og den geografiske avstanden gjorde det vanskelig med hyppige besøk.

Hensikt og mål

Målsetningen for prosjektet var å finne ut om bruk av videokonferanse kunne:

  • Gi pasient og pårørende mulighet for en bedre kontakt
  • Gi pårørende en mulighet til aktivt å holde seg informert om sykdomsutviklingen og om pasientens dagligliv
  • Gi rom for diskusjoner der behandlingspersonell fra aktuelle instanser kan delta i møter med pårørende.


I tillegg ønsket man et svar på hvordan visuell kontakt gjennom videokonferanse kan påvirke samspillet mellom pasienten, pårørende og personalet.
 

Tiltak

Videokonferanse ble prøvd ut i forhold til to pasienter ved Omsorgstjenesten Jadeveien.

Resultater

Pårørende var overrasket over pasientens utholdenhet i forhold til det de var vant til fra telefonsamtaler, og de la vekt på at hun viste umiddelbar glede da hun så sine søsken på skjermen. Under samtaler i forkant av møtene ga pasienten uttrykk for at hun gledet seg til det som skulle skje. For en av pasientene har forløpet av sykdomsutviklingen vært relativt rask, og at de pårørende fikk følge denne utviklingen, samtidig som de fikk stille spørsmål til fagpersoner, gjorde at de følte seg bedre forberedt på det som kom.

Personalet uttrykte at de fikk bedre kjennskap til pasientens livshistorie og personlighet, og at dette ga dem nyttige tips i forhold til aktiviteter og tilnærming. De var ikke i tvil om at dette var noe pasienten hadde glede av. Personalet var også vitne til følelsesuttrykk hos pasienten som de ellers så lite av i avdelingen.

Prosjektet ble blant annet presentert på Vårkonferansen og på Demensdagene i Tromsø 2011.