Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

«Systematisk oppfølging etter demensdiagnose» En modell som sikrer en god og systematisk oppfølging fra diagnosen er stilt.

Publisert 03. juni 2019 | Oppdatert 22. oktober 2020

Fredrikstad kommune har utarbeidet en modell for systematisk oppfølging etter demensdiagnose. 

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold og Fredrikstad kommune

Prosjektleder: Bente Skauge
Tema: Demens, pårørende, samhandling
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: Mai 2017 til desember 2018, forlengelse fra januar 2019 til mai 2019

Modellen er nå tatt i bruk, og erfaringene fra utprøvingstiden av modellen viser at den er vellykket.

Bakgrunn

I arbeidet med kommunens demensplan for 2017 – 2024 ble det avdekket en stor mangel i oppfølging rett etter en demensdiagnose. Fredrikstad var en av 14 kommuner i Norge som deltok i prosjektet «Systematisk oppfølging etter demensdiagnose» i regi av Helsedirektoratet. Dette arbeidet er videreført i samarbeid med Utviklingssenteret i Østfold med midler fra Fylkesmannen.

Mål

Målet med prosjektet har vært å utarbeide en modell for oppfølging av personer som nettopp har fått en demensdiagnose.

Metode og tiltak

Modellen består av en prosedyre, som setter personen med demens i fokus, og som beskriver konkret hvordan oppfølgingen skal utføres og dokumenteres. Dette gjør at det blir lettere å ha oversikt over og håndtere et stort antall brukere og avtaler.

Prosjektet har ført til en modell for oppfølging av personer som har fått en demensdiagnose, som ikke har eksistert tidligere.
Modellen har stor overføringsverdi til andre kommuner, og prosjektet har til hensikt å spre modellen til andre kommuner.

Oppfølgingsmodellen vil spres gjennom ulike fagfora, nettverkssamling for demensteam/hukommelsesteam og ved avtaler med den enkelte kommune for opplæring.

Resultater

Modellen for oppfølging er i bruk av Demensteamet i Fredrikstad, og blir evaluert fortløpende.
Det er viktig å se modellen som en prosess, og ikke som en definert slutt, siden modellen må tilpasses individuelt i forhold til den enkelte bruker.

Digital veileder: https://nasjonalforeningen.no/oppfolging-etter-diagnose--emph/

Samarbeidspartnere

Demensteamet og demenskoordinatoren i Fredrikstad, Sykehuset Østfold ved geriatrisk poliklinikk og alderspsykiatrisk poliklinikk, fastlege, tildelingskontoret, etatsleder for omsorgssentre, etatsleder for hjemmesykepleien og kommuneoverlege.