Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Mature students studying in library

Tverrfaglig demensteam i Eidsberg

Publisert 10. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Videreføring av kommunalt demensteam som kartlegger og bistår person, pårørende og fastlege /andre fagpersoner med avklaring omkring kognitiv svikt.

Prosjektleder: Eivind Bjørnstad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2014

Finansiering

Samarbeidspartnere

  • Fagansatte i Utviklingssenteret samt andre ressurspersoner
  • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Bakgrunn for prosjektet

Eidsberg kommune ønsker å tilby kartlegging omkring personer med mistanke om kognitiv svikt. Dette er i tillegg til tilbud i spesialisthelsetjenesten og har til hensikt å bistå fastlege til å stille korrekt diagnose(r). Teamet er tverrfaglig sammensatt, med ergoterapeut, hjelpepleier med videreutdanning i geriatri, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helse og demens samt fastlege.

Hensikt og mål

Demensteamet er et kommunalt tjenestetilbud og omfatter kartlegging, rådgivning og kompetanseformidling til personer med kognitiv svikt, pårørende, støttespillere, ansatte og andre interesserte i kommunen.

Tiltak

Gjennomføre kartlegginger av personer, rapportere til fastlege for videre diagnostisering. For 2011 anslås det inntil 30 kartlegginger. Videre vil det etableres dialog med geriatrisk poliklinikk ved sykehus.

Spredning

  • Informasjonsbrosjyre
  • Omtale i lokalavis og kommunal nettside
  • Brev til fastleger, legevakt, geriatrisk poliklinikk i Spesialisthelsetjenesten
  • Dialog med lokal interesseorganisasjon.