Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Aksjon sommerjobb

Publisert 28. januar 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år som ville bidra til en stimulerende hverdag for eldre i sykehjem.

Prosjektleder: Wenche Hansen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2010
Ferdig: 2010

Prosjektet evalueres for videre implementering på tjenestested

Finansiering

Tromsø kommune og USH Troms

Samarbeidspartnere

• Kroken sykehjem, Omsorgstjenesten Jadeveien og Kroken ungdomsskole. • Mortensnes sykehjem og Langnes ungdomsskole. • Kvaløysletta sykehjem og Kvaløysletta ungdomsskole.

Bakgrunn for prosjektet

Kroken sykehjem, avdeling Nerstranda, deltok i det nasjonale Kvalitetskommuneprogrammet i perioden 2008-2009 der lokalpolitikere, kommunale ledere og ansatte samarbeidet om å gi innbyggerne bedre offentlige tjenester. Hovedmålsettingen for avd. Nerstranda var å heve kvaliteten på pleie og omsorgstilbudet til pasientene, og i den forbindelse ble prosjektet ”Aksjon sommerjobb 2009” gjennomført. Det var ønskelig å knytte kontakt mellom ungdom i nærmiljø og eldre i sykehjemmet. Prosjektet ble videreført til flere sykehjem i 2010 etter modell fra 2009 gjennom Frie midler 2010 tildelt fra USH Troms og Demensfyrtårnet.

Hensikt og mål

• Gi økt kunnskap til ungdom om eldre i sykehjem med spesielt fokus på demenssykdom. • Øke kvalitetstiden til pasientene i sykehjem gjennom miljøtiltak sammen med ungdom. • Øke interessen for eldreomsorg og rekruttering til helsefagutdanningen blant ungdom

Tiltak

• Informasjon og samarbeid med ungdomsskolen om prosjektet • Interesserte elever leverte skriftlige søknader og ble innkalt til intervju. Personlig egnethet, interesser og hvorfor eleven søkte stillingen ble vektlagt. • Arbeidskontrakt med foreldrenes samtykke, regulativlønn og tjenestebevis til elevene. • Introduksjonsdag med undervisning om aktuelle temaer som hvordan møte personer med demenssykdom, hygiene, å være arbeidstaker i Tromsø kommune. • Arbeidsoppgaver var aktiviteter ute og inne. • Elevene fikk daglig oppfølging av veileder som planla dagen sammen med elevene, fulgte opp aktiviteter og møtte elevene til felles refleksjon etter arbeidsdagen.

Gjennomføring og resultater

Prosjektet ble evaluert svært positivt av både elever, pasienter, pårørende og ansatte med mange fine stunder og øyeblikk. Ifølge skriftlige evalueringer av elevene har de lært mer om demens, hverdagen på et sykehjem for pasienter og pleiere og hvordan omgås de eldre.

Spredning