Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: SONY DSC

Gode praksisplasser for elever på videregående skolenivå

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utarbeide modell(er) for faget "Praksis til fordypning" til bruk for sykehjemmenes ansatte.

Prosjektleder: Siv Ultvedt, vernepleier Glemmen sykehjem,
Kari Skailand, lærer,
Glemmen videregående skole
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2011
Ferdig: 2011

Vi har utarbeidet en metodebok "Gode praksisplasser" for elever i VG1 Helse- og sosialfag. Metodeboken er til hjelp for sykehjemsansatte og andre som tar imot elever i praksis, og tips og råd om hvordan det kan skapes gode praksisplasser.

Hensikt og mål

Effektmål

 • Bidra til at elever gjennom praksisfeltet opplever å få et godt innblikk i helsefagarbeiderfaget.
 • Bidra til at elever ønsket seg til sykehjemspraksis
 • Bidra til at flere ønsker å bli lærlinger som helsefagarbeider
 • Bidra til at sykehjemmene opplever det lettere å rekruttere helsefagarbeidere til stillinger
 • Bidra til at praksisveileder opplever å ha engasjerte elever
 • Bidra til at ansatte på sykehjemmet arbeider kunnskapsbasert
 • Bidra til at flere søker seg til helse og sosialfag på VG1 og VG 2

Resultatmål

 • Det er utarbeidet modell(er) for faget Praksis til fordypning til bruk for sykehjemmenes ansatte
 • Beboerne på sykehjemmene skal oppleve økt tilbud om aktiviteter i perioden elevene er i praksis
 • Andre sykehjem gjøres kjent med modellene og arbeidsmetodene

Gjennomføring og resultater

 • Gjennomføre en kartlegging av praksisveileders opplevelse av å være veileder og av elevenes opplevelse av praksisfeltet før og nå
 • Søke om midler for å gjennomføre prosjektet
 • Utarbeide en informasjonsplan med plan for pressekontakt
 • Kartlegge, planlegge og utforme modeller for gode praksisplasser (praksisplasser som ivaretar kompetansemålene og legger til rette for opplæring i grunnleggende ferdigheter) på VG1, VG2 og VG3 nivå
 • Avholde informasjonsmøte for ansatte på sykehjemmet
 • Avholde informasjonsmøte for lærere
 • Planlegge aktiviteter på sykehjemmet med flere programområder (design og håndverk, kokk og servitør, frisør, medier og kommunikasjon m.fl.)

Bakgrunn for prosjektet

Kommunehelsetjenesten opplever i dag utfordringer med å rekruttere personell med fagkompetanse. Gjennom Regjeringens Kompetanseløftet 2015 er tydelige tiltak utarbeidet. Sykehjemmene som praksisfelt for utdanning på videregående skole nivå er ikke ett av tiltakene. Sykehjemmene trenger å legge til rette for godt praksisfelt. Skolene trenger flere praksisplasser. Undervisningssykehjemmet har som ett av hovedoppgavene å øke anseelsen for faget geriatri og legge til rette for gode praksisplasser.

Ovennevnte punkter er årsak til at Glemmen sykehjem og Glemmen videregående skole har sett det nødvendig å få til et systematisk samarbeid om dette.

Samarbeidspartnere

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Frie midler Glemmen sykehjem USH og av midler fra Østfold Fylkeskommune.

Spredning

 • Nettsiden til Undervisningssykehjemmet og Glemmen videregåendskole
 • Brosjyrer
 • Presentasjon på nettverkssamling for sykehjem i Østfold
 • Presentasjon på møte med videregående skolene i Østfold
 • Media (bruk av media og kommunikasjonslinja på vgs)