Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: A Nurse Sitting At A Computer At The Reception Area Of A Hospital

Praksiskunnskap gjennom refleksive prosesser

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Samarbeid kan ikke læres gjennom teori alene - det forutsetter erfaringslæring

Prosjektleder: Sigurd Roger Nilsen, Høgskolen i Østfold og Elisabeth Østensvik, Glemmen sykehjem USH Østfold
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Målet med prosjektet er å fremme kunnskapsbasert praksis, ved at ansatte utvikler den erfaringsbaserte kunnskapen gjennom strukturert og planlagt refleksjon. Studentenes læring i praksis skal fremmes gjennom bruk av refleksjonsnotater, samtidig som studentene skal øke sin IKT- og samarbeidskompetanse gjennom bruk av elektronisk læringsplattform (Fronter).

En av grunnene til at studentene skal skrive refleksjonsnotater i praksis, og dele disse med andre, er at dette skal bidra til læring og utvikling for den enkelte student.

Tiltak

  • Tverrprofesjonell praksis og refleksjonsgrupper
  • Utdanningspost med tospann og tverrprofesjonelle møteplasser
  • Fagdag

Gjennomføring og resultater

  • Tverrprofesjonell praksis og refleksjonsgrupper.
  • Å utvikle den erfaringsbaserte kunnskapen gjennom strukturerte og planlagte refleksjonsprosesser .
  • Oppstart av "Skriv et kort - trekk et kort" og bruk av studentenes refleksjonsnotater i utarbeidelse av refleksjonskort.
  • Gjennomført fagdag med tema Etisk refleksjon.

Bakgrunn for prosjektet

Daglig står helsepersonell i praksis overfor en rekke situasjoner som innebærer å måtte ta faglige beslutninger. Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Erfaringsbasert kunnskap og erfaringskunnskap utvikles i praksis via refleksive prosesser der praktikere lærer fra erfaring. Erfaring er viktig for å utvikle ferdigheter, vurderingsevne, kommunikasjon og empati (HiB-Kunnskapssenteret).

En vesentlig forutsetning for samarbeidslæring er interaksjon. Samarbeid kan ikke læres gjennom teori alene, det forutsetter erfaringslæring. I den sosialiseringsprosessen som en profesjonsutdanning innebærer, identifiserer studentene seg med sine fremtidige profesjoner, deres verdi, kultur, rolle og ekspertise. Det kan skje at studentene kommer inn i utdanningen med negative oppfatninger, stereotypier, om andre yrkesgrupper og dette vil kanskje forandres lite underveis (Barr et al. 2005).

En av grunnene til at studentene skal skrive refleksjonsnotater i praksis og dele disse med andre, er at dette skal bidra til læring og utvikling for den enkelte student. Det teoretiske grunnlaget for dette finner vi bl.a. hos Vygotski (1986) og Dyste (2001) som er opptatt av tankens og språkets betydning for læring og utvikling. For utvikling av tanker, spiller språket en særlig stor rolle i følge Vygotsky (1986).

Spredning

Senter for kunnskapsbasert praksis.

Den nasjonale nettverkskonferansen.

Bergen 28.- 29. april 2011.

  • Innlegg på parallellsesjon
  • Poster

Forskningsdagen 2011, 27. september Høgskolen i Østfold

  •  Innlegg på parallellsesjon

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Østfold, Avd. helse- og sosialfag og Åpen omsorg Onsøy, Fredrikstad. Prosjektet er finansiert med samarbeidsmidler fra Høgskolen i Østfold.