Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurse Helping Senior Woman To Walk

Tverrfaglig veilederteam i sykehjem

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle en modell som skal styrke veilederes kompetanse

Prosjektleder: Bjørg Aasen (bjorg-astrid.aasen@trondheim.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2013-2016
Ferdig: 2016

Vi skal utvikle en modell som skal styrke veiledningskompetansen til veiledere for lærlinger, fysioterapi-, sykepleie- og vernepleierstudenter. Dette skal skje gjennom systematisk oppfølging på enheten, hvor virkemidlene er teoretisk påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon.

Bakgrunn for prosjektet


Å være veileder oppleves for mange som en ekstra belasting i hverdagen. I tillegg er det relativt få som har veilederutdanning. Dette bekreftes i rapporten Kvalitet i praksis (NIFU, 2013).  Her beskrives blant annet at det er behov for styrking av praksisveiledernes kompetanse, og at det bør foreligge planer for slik kompetanseutvikling.  Videre bør det foreligge et kvalitetssikringssystem for veiledning av studenter i praksis. Videre er det ønskelig med fokus på det fremtidige behovet for økt tverrfaglig samarbeid i omsorgstjenesten (jamfør bl.a. St.melding 29: Morgendagens omsorg).

Mål

Målet med prosjektet er at veiledning av studenter og lærlinger i praksis skal være kvalitetssikret og en integrert del av den daglige virksomheten. Styrking av kompetansen til veilederne skal gi økt faglig trygghet i forhold til veiledning og kunnskapsoverføring. Modellen som utvikles skal lett kunne tas i bruk av andre praksisarenaer som driver veiledning av studenter, lærlinger og elever.

Treårig fagutviklingsprosjekt


1. år: Utvikling

  • Lage plan for kompetanseheving hos veilederne
  • Gjennomføre månedlige samlinger for veilederne på enheten for teoretisk påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon
  • Gjennomføre oppstartsseminar for studenter og lærlinger samt deres veiledere
  • Synliggjøre veiledernes arbeidsoppgaver i arbeidsplaner
  • Skal revidere enhetens ”Velkomstmappe for nyansatte, studenter og lærlinger”
  • Revidere kommunens ”Oppskrift på vellykket praksis for studenter og lærlinger i helse- og velferdstjenesten i Trondheim kommune”


2. år: Utprøving

3. år: Utprøving og evaluering

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for sykepleie og Trondheim kommune.