Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ung i jobb

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

40 ungdommer mellom 16 og 18 år fikk tilbud om sommerjobb i Trondheim kommunes omsorgstjenester.

Prosjektleder: Turid Stenberg
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2008
Ferdig: 2008

Prosjektet er implementert og har blitt et årlig tiltak. Ung i jobb er et tiltak for å rekruttere ungdom til å velge karriere innen helse- og omsorgsfag.

Finansiering

Trondheim kommune

Samarbeidspartnere

Videregående skole

Bakgrunn for prosjektet

Mange ungdommer i aldersgruppen 16-18 år sliter med å få seg sommerjobb. Rekruttering av fagkompetanse både til helse- og omsorgsoppgaver og til forebygging, rehabilitering og behandling er allerede bekymringsfull. Tall viser at vi i løpet av relativt kort tid vil mangle personale. Dette skyldes knapphet på arbeidskraft kombinert med økning i antall eldre og omsorgstrengende.

Hensikt og mål

Å gi ungdom innsikt og erfaring i de tjenester som vi tilbyr gamle og syke i kommunen slik at noen av disse vil fatte interesse for faget og påvirke deres videre yrkesvalg

Tiltak

40 ungdommer mellom 16 og 18 år får tilbud om 4 ukers sommerjobb i Trondheim kommunes omsorgstjenester.

Gjennomføring og resultater

200 av søkerne velges ut til å delta i audition (gruppeintervju) om 40 plasser. Grupper på 7-8 ungdommer besøkte 7 ulike ”stasjoner” der de fikk oppgaver eller utfordringer som de sammen skulle diskutere eller løse.

Voksne observatører, primært ledere fra helse- og velferdssentrene, så etter hvordan gruppene løste oppgavene. Ved 6 av stasjonene ble det gitt en score i forhold til hvordan observatøren vurderte at den enkelte taklet utfordringene. Dette innebar at ungdommene ble vurdert i seks ulike situasjoner av seks forskjellige observatører. Observatørenes notater ble senere sammenstilt og dannet grunnlaget for hvilke ungdommer som fikk tilbud om sommerjobb.

Ungdommene har fått en fin opplevelse av hvordan det er å jobbe i omsorgstjenesten. De fikk få, varierte og meningsfulle oppgaver tilpasset forventninger / modenhet. Ungdommene inspirerte også de fast ansatte til å yte litt ekstra i forhold til aktivisering av de gamle. Flere var imponert over standarden på sykehjemmene og mente at kommunen hadde en viktig oppgave i å skape et mer positivt bilde av omsorgssektoren i media. Noen av ungdommene har fått ekstravakter i etterkant og 2 tredjedeler av informantene kunne tenke seg en utdanning innen helse/omsorgssektoren.

Spredning

Prosjektet er beskrevet i 2 rapporter og er markedsført i aviser og media, radio, TV (lokal og riksdekkende).