Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1155403392

Ernæring i tjenesten til personer med utviklingshemning

Publisert 30. juni 2020 | Oppdatert 08. september 2020

Læringsnettverket involverer alle ansatte i en avdeling i ernæringsarbeid tilrettelagt for målgruppen.

Prosjektansvarlig:

USHT Troms og Finnmark (Troms)

Prosjektleder: May Iren Bendiksen
ProsjektlederX: Anne Marit Bygdnes
Tema: Ernæring, psykisk utviklingshemning
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Pågående
Periode: 2019-2021
Ferdig: 2021

Bakgrunn
USHT Troms utviklet i perioden 2013 -2015, i samarbeid med Tromsø kommune, et ernæringskurs for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. I prosjektet samarbeidet vi med firmaet Jungelmap som benytter e-post i kunnskapsbygging, nanoLearning. Vi lagde 16 korte leksjoner som ble distribuert til ansatte via epost. Hver leksjon tok 2-5 minutter å lese.

Tre enheter i Tromsø kommune ble invitert til å delta i pilotutprøving. Pilotutprøvingen ga en felles faglig forståelse av hvilke ernæringsutfordringer som var i tjenesten til personer med utviklingshemming, og at det var behov for å utarbeide konkrete rutiner. Det var blant annet ingen av avdelingene som kartla og dokumenterte beboernes ernæringsstatus.

Mål
Øke kunnskap og fokus på kosthold og ernæringsarbeid hos ansatte i tjenesten for utviklingshemmede.

Delmål 1: Alle ansatte på avdelingen får samme kunnskapsoppdatering i ernæringsarbeid

Delmål 2: Det utvikles rutiner for ernæringsarbeid på deltagende avdelinger.

Metode / tiltak

Alle ansatte på enheten tilbys opplæringen i ernæringsarbeid via epost, nanolearning. Det blir sendt to eposter i uka i 8 uker.

Hver avdeling/team velger to ressurspersoner. Fortrinnsvis ansatte som har spesiell interesse for ernæring. De assisterer leder og rettleder og motivere øvrig personale.  De skal også tilrettelegge for refleksjon og diskusjon om temaene i personalgruppa.

Ressurspersonene blir etter nanolearningen er ferdig, tilbudt to fagseminar. De får opplæring i praktisk ernæringsarbeid tilrettelagt for personer med utviklingshemming - kartlegging og vurdering av ernæringsstatus, utarbeiding av tiltaksplaner, veiledning av beboerne, evaluering og evt. lage nye tiltaksplaner. I tiden mellom de to fagseminarene vil det bli gitt veiledning fra USHT. Det siste fagseminaret vil legge vekt på erfaringsutveksling og hvordan tilrettelegge for forsvarlig kosthold etter at prosjektperioden er avsluttet.