Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Opplæring i ernæring og bruk av verktøy for å identifisere feil-og underernæring

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Det ble implementert verktøy for å identifisere feil- og underernæring, og ansatte i miljøarbeidertjenesten, hjemmesykepleien og bolig med service får opplæring hvordan å bruke verktøyene og å øke sin ernæringskompetanse.

Prosjektleder: Gro Wensaas
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2008-2012
Ferdig: 2012

Finansiering

 • Bærum kommune
 • Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus finansierer 20% av prosjektlederstillingen.

Samarbeidspartnere

 • Nettverk med andre kommuner i Akershus
 • Løxa Utvikling AS
 • Diakonhjemmet Høgskole
 • Universitetet i Oslo
 • Helsedirektoratet.

Bakgrunn for prosjektet

 • Retningslinjer for kosthold ved helseinstitusjoner
 • Omorganisering av kjøkkentjenesten i kommunen tydeliggjorde behovet for kvalitetssikring av ernæring hos våre brukere/pasienter.

Hensikt og mål

Brukere/pasienter får vurdert og dekket sitt ernæringsbehov, har rimelig valgfrihet i forhold til mat og drikke, maks 12 timers nattefaste og gevinst i form av bedre livskvalitet og helse.

Tiltak

 • Gi personalet i institusjonstjenesten, miljøarbeidertjenesten og hjemmesykepleien ernæringskunnskap og ”verktøy” til å identifisere feil- og/eller underernæring hos brukerne/pasienter av tjenesten og legge til rette for et godt kosthold.
 • Utarbeide felles prosedyre for alle tre deltjenestene.
 • Utarbeide spesifikke "verktøy" til bruk:
  A. Institusjonstjenesten
  B. Miljøarbeidertjenesten
  C. Hjemmesykepleien

Gjennomføring og resultater

 • Utarbeide undervisningsmateriell (kunnskap – holdninger – system -kostkontakt) rettet mot de ansatte i de forskjellige deltjenestene
 • Gjennomføre undervisningen
 • Etablere nettverk for kostkontakter
 • Evaluere effekten av prosjektet.

Spredning