Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Arena for systematisk refleksjon

Publisert 15. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Etikk-prosjektet er en del av KS program "Etisk samhandling i helsetjenesten i kommunene".

Prosjektleder: Solveig Schiz
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Rogaland
Status: Pågående
Periode: 2010-2012
Ferdig: Eldre

I Haugesund har vi hovedfokus på å etablere arena for systematisk refleksjon i avdelinger i pleie- og omsorg.

 

Samarbeidspartnere

Haugesund kommune og KS

Bakgrunn for prosjektet

Personalet i pleie og omsorg står hver dag oppi en rekke problemstillinger. Hvor går grensen mellom retten til å bestemme over seg selv og plikten til å gi nødvendig helsehjelp? Ikke alle tar imot nødvendig helsehjelp. Hva er nødvendig helsehjelp? Hvem bestemmer tolkningen? Hva sier lovverket?

Hensikt og mål

Vi i omsorgstjenesten trenger å reflektere over etiske spørsmål, for å sikre at våre brukere får den beste tjeneste til en hver tid ut fra rådende ressurser.

Tiltak

  • Starte etiske refleksjonsgrupper i hjemmetjenesten og på omsorgssentrene i Haugesund kommune, bestillerkontoret og enheter for bolig og tiltak.
  • Bidra til verdiprosesser i organisasjonen: Hvilke verdier ønsker vi skal prege møtene mellom bruker og tjeneste?
  • Etablere klinisk etikk komite i kommunehelsttjenesten - KEKK
  • Delta i KS prosjekt: Samhandling om etisk kompetanseheving i kommunehelsetjenesten

Spredning